SK OFFICE

ZMENY V SPOLOČNOSTI

ZMENY V SPOLOČNOSTI

Zmeny v spoločnosti – zápis do obchodného registra

Konateľ spoločnosti je zodpovedný za včasný zápis zmien a nových údajov o firme do obchodného registra a ich nahlásenie na príslušné úrady. Služba „Zmeny v spoločnosti“, ktorú poskytujeme, Vám zabezpečí pohodlné prevedenie všetkých právnych úkonov, ktorými dochádza k požadovaným zmenám.

K požiadavkám našich klientov pristupujeme individuálne a služby poskytujeme na kľúč, bez nutnosti Vašej prítomnosti na celom procese.
 • Zmena sídla spoločnosti
 • Zmena obchodného mena
 • Vymenovanie alebo odvolanie konateľa
 • Zmena bydliska konateľa, spoločníka
 • Zmena spôsobu konania konateľa
 • Zmena spoločníka a prevod obchodného podielu
 • Rozšírenie predmetov živnosti
 • Iné zmeny podľa požiadaviek klienta
Proces zmien v spoločnosti zahŕňa tieto služby:
 • Konzultácia a poradenstvo
 • Kompletné vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na vykonanie zmeny
 • Zastupovanie v komunikácií s verejnou správou na základe ustanoveného plnomocenstva
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis zmeny do Obchodného registra
 • Ohlásenie zmeny na Živnostenský úrad
 • Na záver Vám odovzdáme kompletnú dokumentáciu spracovaných zmien

CENA:   99 €     + poplatky (OR – 33 €, ŽÚ – volná živnosť 0 €, viazaná a remeselná činnosť 7,50 €/živnosť, notár)

Objednaj →

Každá zmena má iný postup prevedenia a preto ani cena nie je jednotná, bude vypočítaná na základe Vašej nezáväznej objednávky.