SK OFFICE

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI

Vaša spoločnosť jednoducho a rýchlo!

Zameriavame sa na komplexné zabezpečenie všetkých služieb týkajúcich sa založenia spoločnosti, ale aj jej administratívnej prevádzky. Vaša účasť na celom procese založenia spoločnosti nie je nutná, čo Vám umožní naplno sa venovať úspešnému rozbehnutiu svojho projektu.

Pri založení spoločnosti komunikujeme s verejnou správou elektronicky, prostredníctvom spoločného prístupového miesta v sieti internet, pričom používame zaručený elektronický podpis. Pre Vás to znamená rýchle, transparentné a cenovo výhodné služby, v porovnaní so zdĺhavým a finančne náročným procesom založenia spoločnosti jednotlivcom, bez potrebných skúseností.

Založenie novej s.r.o. zahŕňa tieto služby:
  • Konzultácia – na základe Vašich predstáv o podnikaní Vám poradíme najvhodnejšiu právnu formu a predmety podnikania
  • Vypracovanie spoločenskej zmluvy a ostatných právnych dokumentov potrebných k založeniu
  • Na základe ustanoveného plnomocenstva Vás zastúpime na úradoch
  • Vyžiadanie súhlasu správcu dane so zápisom spoločnosti v OR
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení – žiadosť podávame elektronicky. Cena jednej voľnej živnosti 0€ a viazanej živnosti 7,50€
  • Registrácia spoločnosti do obchodného registra – používame elektronickú formu podania návrhu, ktoré je o 50% lacnejšie ako klasické osobné podanie
  • Prihlásenie k registrácii daňovníka k dani z príjmu
  • Na záver Vám odovzdáme kompletnú dokumentáciu založenej spoločnosti

Cena: 299 €

Objednať →