SK OFFICE

ZMENY SPOLOČNOSTÍ

ZMENY SPOLOČNOSTÍ

Zmeny zapísaných údajov o spoločnosti v Obchodnom registri zabezpečujeme komplexne. Vrátane dokumentov týkajúcich sa konkrétnej zmeny, zápis zmeny do OR, ako aj ohlásenie zmien na Živnostenskom úrade.
Vypracujeme všetky potrebné dokumenty pre založenie obchodnej spoločnosti.
Podáme ohlásenie pre vydanie Živnostenských listov.
Podáme návrh na zápis obchodnej spoločnosti na Obchodný súd.
Pripravíme dokumentáciu pre registráciu spoločnosti na Daňovom úrade.
Pošleme Vám všetky dokumenty zapísanej obchodnej spoločnosti.

Objednať →